یاهو مسنجر باز شد !

طی اخبار مربوطه از شهر های متفاوت ایران یاهو مسنجر در بیشتر شهر ها باز شده است و دیگر نیازی به پروکسی و ... نیست !

0 نظرات:

ارسال یک نظر