برای 13 آبان

ServerName:ServerPort Ver Country
64.149.39.250:49075 5 United States (US)
69.205.241.55:23261 5 United States (US)
68.248.226.64:40485 5 United States (US)
121.10.174.122:1080 5 China (CN)
63.245.140.254:1080 4 United States (US)
61.49.7.135:1080 5 China (CN)
121.28.34.69:1080 5 China (CN)
59.174.26.21:1080 4 China (CN)
24.190.72.136:32957 5 United States (US)
211.239.124.76:9188 5 Korea, Republic of (KR)
61.158.163.112:1080 5 China (CN)
211.142.24.122:1080 5 China (CN)
207.182.153.22:1080 5 United States (US)
218.241.238.141:1080 4 China (CN)
208.98.181.107:60417 5 United States (US)
211.143.102.156:1080 5 China (CN)
218.249.164.250:1080 5 China (CN)
24.151.223.251:55963 5 United States (US)
124.207.99.61:1080 4 China (CN)
121.204.0.20:1080 5 China (CN)

وبلاگ جدید معرفی پروکسی کشور چین برای استفاده در فیریگیت

یاهو مسنجر باز شد !

طی اخبار مربوطه از شهر های متفاوت ایران یاهو مسنجر در بیشتر شهر ها باز شده است و دیگر نیازی به پروکسی و ... نیست !

فیریگیت بدون محدودیت برای ایران

آموزش دور زدن نرم افزار فیریگیت برای کار کردن در ایران
توجه داشته باشید که باید روی فیریگیت پروکسی چینی ست کنید تا شما را به عنوان یک کاربر چینی شناسایی و بدون محدودیت سرویس خود را در اختیار شما قرار دهد

دانلود آموزش تصویری ( ویدیو)چند پروکسی از کشور چین (HTTP proxy) برای ست کردن روی فیری گیت
121.9.221.187:80
218.14.227.197:3128
121.11.87.171:80
221.130.191.216:8080
59.61.236.18:80
121.14.157.36:80
121.9.221.189:80
60.12.226.18:80
202.98.23.116:80
121.12.249.207:3128
61.172.244.108:80
121.9.221.188:80
60.190.139.10:80
222.68.206.11:80
شنبه 20 تیر - قسمت اول

ساکز 4

203.148.85.100:1080
123.52.130.3:1080
8.9.209.2:443
87.248.173.176:21
200.245.253.106:1080
77.104.241.65:1080

ساکز 5
220.199.6.54:1080

تغییر درگاه یاهو مسنجر

با اجرای این برنامه درگاه اتصال به سرور یاهو مسنجر تغییر میکند در یاهو 9 در برخی از شهر ها و تنظیمات اتصال یاهو به HTTP proxy یاهو آنلاین میشود در برخی دیگر از شهر ها یاهو به هیج وجه باز نمیشود حتی با پروکسی ساکز شما با اجرای این برنامه این امکان را میدهید که یاهو با تغییر درگاه اتصال نیز امکان را به شما خواهد داد تا دوباره با پروکسی ساکز امتحان کنید و یاهو را آنلاین نمایید


1. یاهو را کامل ببندید حتی از کنار ساعت آن را Exit کنید
2. روی برنامه دابل کلیک کنید تا پیغام Ok به شما داده شود ( هم اکنون پورت شما تغییر کرد )
3. یاهو خود را باز کرده و با توجه به تنظیمات گفته شده و با توجه به فیلترینگ اعمال شده بر روی خدمات اینترنتی شهرتان ( منطقه) روش های گفته شده را تست نمایید

تصویر زیر بعد از اجرای برنامه اتصال یاهو 9 را به این صورت تغییر داده و Ok کنید اگر آنلاین نشد از قسمت بعدی پروکسی ساکز را فعال کنیدچهارشنبه 17 تیر - قسمت اول

Server Name:Server Port Ver Country


218.28.192.10:1080 4 China (CN)
203.148.85.100:1080 4 Indonesia (ID)
125.45.237.89:1080 4 China (CN)
123.52.130.3:1080 4 China (CN)
210.6.205.254:1080 4 Hong Kong (HK)
116.228.234.151:1080 5 China (CN)
220.199.6.54:1080 4 China (CN) s
221.2.241.123:1080 4 China (CN)
24.21.31.127:19769 5 United States (US)
95.78.202.91:1080 5 Russian Federation (RU)
122.139.5.108:1080 4 China (CN)
74.129.137.200:30607 5 United States (US)
8.9.209.2:443 4 United States (US)
201.45.142.178:1080 4 Brazil (BR)
80.93.243.104:1080 4 Serbia (RS)
203.172.181.165:1080 4 Thailand (TH)
222.168.5.187:1080 4 China (CN)
87.248.173.176:21 4 Moldova, Republic of (MD)
200.245.253.106:1080 4 Brazil (BR)
77.104.241.65:1080 4 Czech Republic (CZ)

پنج شنبه 11 تیر - قسمت اول


Server Name:Server Port Ver Country

84.22.140.88:1080 4 Russian Federation (RU)
123.172.7.142:1080 4 China (CN)
78.187.83.127:1080 4 Turkey (TR)
218.104.51.74:1080 4 China (CN)
68.47.34.162:12047 4 United States (US)
211.239.124.76:6188 5 Korea, Republic of (KR)
24.9.12.6:13607 5 United States (US)
222.72.132.166:1080 4 China (CN)
66.41.48.44:32587 5 United States (US)
202.90.124.50:1080 4 Thailand (TH)
24.5.2.233:23157 5 United States (US)
219.150.228.182:1080 4 China (CN)
218.241.238.141:1080 4 China (CN)
62.72.113.193:1080 4 Belgium (BE)
222.66.47.115:8088 4 China (CN)
125.45.237.89:1080 4 China (CN)
60.191.89.44:1080 4 China (CN)
221.2.241.123:1080 4 China (CN)
98.231.236.124:61307 5 United States (US)
203.186.250.212:1080 5 Hong Kong (HK)

چهارشنبه 10 تیر - قسمت اول

Server Name:Server Port Ver Country

116.48.6.55:1080 4 Hong Kong (HK)
58.56.87.2:1080 4 China (CN)
59.174.25.81:1080 4 China (CN)
99.159.81.210:34439 4 United States (US)
124.81.210.244:8000 4 Indonesia (ID)
221.2.241.123:1080 4 China (CN)
202.96.159.221:1080 4 China (CN)
211.90.248.97:1080 4 China (CN)
218.241.238.141:1080 4 China (CN)
125.45.237.89:1080 4 China (CN)
143.90.221.216:1080 4 Japan (JP)
60.190.135.166:1080 4 China (CN)
143.90.221.231:1080 4 Japan (JP)
123.52.130.3:1080 4 China (CN)
212.71.169.91:1080 4 Czech Republic (CZ)

آموزش ست کردن پروکسی ساکز در یاهو مسنجر

آموزش تصویری (عکس)
Messenger > Connection Preferences > Use Proxies > Enable SOCKS proxy
آموزش ثصویری ( ویدیو)
از لینک زیر دانلود کنید - حجم فایل دریافتی 675 کیلوبایت
http://rapidshare.de/files/47721440/yahoo.zip.html