چهارشنبه 10 تیر - قسمت اول

Server Name:Server Port Ver Country

116.48.6.55:1080 4 Hong Kong (HK)
58.56.87.2:1080 4 China (CN)
59.174.25.81:1080 4 China (CN)
99.159.81.210:34439 4 United States (US)
124.81.210.244:8000 4 Indonesia (ID)
221.2.241.123:1080 4 China (CN)
202.96.159.221:1080 4 China (CN)
211.90.248.97:1080 4 China (CN)
218.241.238.141:1080 4 China (CN)
125.45.237.89:1080 4 China (CN)
143.90.221.216:1080 4 Japan (JP)
60.190.135.166:1080 4 China (CN)
143.90.221.231:1080 4 Japan (JP)
123.52.130.3:1080 4 China (CN)
212.71.169.91:1080 4 Czech Republic (CZ)

آموزش ست کردن پروکسی ساکز در یاهو مسنجر

آموزش تصویری (عکس)
Messenger > Connection Preferences > Use Proxies > Enable SOCKS proxy
آموزش ثصویری ( ویدیو)
از لینک زیر دانلود کنید - حجم فایل دریافتی 675 کیلوبایت
http://rapidshare.de/files/47721440/yahoo.zip.html